Water Bodies Revived

We have worked across states to revive not only rivers but also other bodies around India.
 Below is a list compiling our work across locations.

Maharashtra

Latur

River Manjara

River Manjara

River Manjara

River ManjaraRiver Manjara

River Manjara

River Manjara

River Terana

River Rena

Pond

Pond

Pond

Takali

Jevali

Nagzari

Raiwadi

Bhuisamudraga

Akharwai

Aurad

Renapur

Shelgi

Ramegaon

Halgara


Jalgaon

Chincholi

Aamadte

Bhadgaon                          

Jalake

Asankhed

Bodhare  

Gungarde Hadgaon

Khadaka

Sirasgaon

Warflwadi

Vatur 

Jalgaon Supe

Nasrapur, Raanje

Pond

Pond

Pond

Pond

Pond

Pond

Check Dam - River Galhati

River Narola

Pond

Pond

Pond

Pond

River Shiv Ganga


Osmanabad

Omerga

Narangwadi

Jevalin

Sangavi

Andur

Lohare

Rudrawadi

Murum

Pond

Pond

Pond

River Terana

Pond

Pond

Pond

River Benitura


Ahmednagar

Pachegaon

Majle Chincholi

Kokar

Pond

6 Ponds

2 Ponds


Nasik

Dhotane

Lakhmapur

Pardhadi

Raipur

Jategaon

Kondhar

Nanahave

Mangrul

Dugaon

Dugaon

Dongar Gaon

Ahir Khede

Gangave

Chandwad

Chandwad

Rajder Wadi

Panjar Wadi

Takali Vinchur

Waj Gaon

Kharde

Kharde

Vaigaon

Chirai

Pandhrun

Nasik

Nasik

Nasik

Pond

Pond

3 Ponds

River - Panzan

Pond

Pond

Tavlya Ohol

Saundad Pond

River - Kalki

River - Panzan

River - Panzan

River - Kalki

River - Kalki

Pond

Pond

M.I.Tank

Pond

Pond

2 Ponds

Pond

Dodi M.I.Tank

Pond

3 Ponds

Nala

Ganga Ghat

River - Waghadi

Gangapur Dam


Nandurbar

Kavlith

Purushottam Nagar

Lokenda to Manrad

Check Dam

Pond

River Gomai


Wasim

Mangrulpir

Belati

Mahud

Vairag

Mangrulpir Lake

Pond

Pond

Pond


Amravati

Watoda

Pond


Aurangabad

Waregaon

2 Ponds


Karnataka

Bengaluru Rural

Ramanagar

River Kumudavathi

River Kumudavathi


Hassan

Chikmanglur

Chitradurga

River Vedavathi

River Vedavathi

River Vedavathi


Kolar

River Pennar


Chikkbalapur

River North Pennar


Tamil Nadu

Vellore

River Naganadhi


Chennai

Semmencherry Karunachaved

Ali Kulam Rajiv Gandhi Nagar

Veeravnjinathan Salai Kulam  

Pondicherry Pattai Kuttai        

Pondicherry Pattai Kulam      

Thorraipakkam Sivam Temple

Pond

Pond

Pond

Pond

Pond

Pond


Delhi

East Delhi

Sanjay Park

Pond


Uttar Pradesh

Meerut

Siviya

Pond